Alkuun
Taulukon valinnassa on kolme vaihetta: valitse taulukko, valitse muuttujat, näytä taulukko. Olet nyt vaiheessa Valitse muuttujat

11dw -- Korkein suoritettu tutkinto (Rek), 1995-2021

Valitse muuttujat

27.1.2023
Korkein tutkinto perusaste tai tuntematon:
prosentti
Korkein tutkinto toinen aste tai erikoisammattikoulutusaste:
prosentti
Korkein tutkinto korkea-aste:
prosentti
31.12.2024
31.12.2018
Tilastokeskus, väestön koulutusrakenne
012_11dw_2021
Now you have come to the page, Choose variable. This page give you the oportunity to select which variables and values you want to display in your result of the table. A variable is a property of a statistical unit. The page is divided into several boxes, one for each variable, where you can select values by click to highlight one or more values. It always starts with the statistics variable which is the main value counted in the table.
Valitse valintalaatikoista haluamasi tiedot. Paina lopuksi painiketta ”Näytä taulukko”. Käyttöohje.
Pakollinen

Valittu 1 Yhteensä 3

Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: KOKO MAA , MK01 Uusimaa , Espoo ,

Valittu 0 Yhteensä 53

Valinnainen muuttuja
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: VÄESTÖ YHTEENSÄ , SUOMALAISTAUSTAISET JA SUOMESSA SYNTYNEET ULKOMAALAISTAUSTAISET , ULKOMAILLA SYNTYNEET ULKOMAALAISTAUSTAISET YHTEENSÄ ,

Valittu 0 Yhteensä 10

Valinnainen muuttuja

Valittu 0 Yhteensä 3

Valinnainen muuttuja
Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: 1995 , 1996 , 1997 ,

Valittu 1 Yhteensä 27

Valittuja taulukkosoluja:
(enimmäisraja on 100 000)

Selailunäkymä on rajoitettu 2 000 riviin ja 300 sarakkeeseen

Valittujen solujen määrä ylittää enimmäismäärän 100 000
Tiedot on suojattu, jos perusjoukossa on alle 50 henkilöä.

Alue

Henkilön asuinalue vuoden viimeisenä päivänä. Rekisteri-indikaattoreissa aluejakona maakunnat, maakuntien pääkaupungit ja 14 muuta suurta kaupunkia, kyselyindikaattoreissa maakunnat.
Koko aikasarjassa käytetään taulukon valmistumisajankohtana voimassa olevaa aluejakoa.

Syntyperä ja taustamaa

Perustuu Tilastokeskuksen syntyperäluokitukseen. Kotoutumisen indikaattoreissa väestö jaetaan kahteen ryhmään: ulkomailla syntyneisiin ulkomaalaistaustaisiin sekä suomalaistaustaisiin ja Suomessa syntyneisiin ulkomaalaistaustaisiin. Tieto taustamaasta vain ulkomailla syntyneillä ulkomaalaistaustaisilla aluetasolla 'koko maa'. Oseanian tiedot on yhdistetty tuntemattomiin luokan pienen koon vuoksi. HUOM! Päivitysvuodesta 2021 alkaen taulukoissa käytetään EU27-luokitusta eli Iso-Britannia ei kuulu enää EU-maihin.
Syntyperä ja taustamaa määräytyvät henkilön vanhempien syntymävaltiotiedon perusteella. Ulkomaalaistaustaisia ovat ne henkilöt, joiden molemmat vanhemmat tai ainoa tiedossa oleva vanhempi on syntynyt ulkomailla. Ulkomaalaistaustaisia ovat myös ulkomailla syntyneet henkilöt, joiden kummastakaan vanhemmasta ei ole tietoa Väestötietojärjestelmässä. Suomessa ennen vuotta 1970 syntyneiden ja äidinkieltään vieraskielisten henkilöiden on päätelty olevan ulkomaistaustaisia samoin kuin vuonna 1970 tai sen jälkeen Suomessa syntyneiden henkilöiden, joiden kummastakaan vanhemmasta ei ole Väestötietojärjestelmässä tietoa.
Suomalaistaustaisia ovat kaikki ne henkilöt, joilla vähintään toinen vanhemmista on syntynyt Suomessa. Väestörekisterikeskuksen Väestötietojärjestelmään ei ole viety ennen vuotta 1964 kuolleiden henkilöiden tietoja. Suomen väestössä on vajaat 900 000 Suomessa syntynyttä henkilöä, joiden kummankaan vanhempien syntymävaltiota ei tiedetä, koska näiden henkilöiden vanhemmat ovat kuolleet ennen Väestötietojärjestelmän perustamista. Suomessa ennen vuotta 1970 syntyneiden henkilöiden, joiden vanhemmista ei ole tietoa, on päätelty olevan suomalaistaustaisia, mikäli he puhuvat äidinkielenään kotimaista kieltä (suomi, ruotsi, saame).
Kaikilla suomalaistaustaisilla henkilöillä taustamaa on Suomi. Mikäli henkilön molemmat vanhemmat ovat syntyneet ulkomailla, on taustamaa ensisijaisesti biologisen äidin syntymävaltio. Jos henkilöllä on vain tieto ulkomailla syntyneestä isästä, on taustamaa isän syntymävaltio. Jos kummankaan vanhemman syntymävaltiosta ei ole tietoa, on taustamaa ulkomailla syntyneiden henkilöiden osalta henkilön oma syntymävaltio. Suomessa syntyneiden henkilöiden, joiden vanhemmista ei ole tietoa, ja joiden on päätelty olevan ulkomaalaistaustaisia, taustamaa on tuntematon.

Sukupuoli

Henkilön sukupuoli vuoden viimeisenä päivänä (rekisteri-indikaattorit) tai otoksen poimintahetkellä 5.3.2018 (kyselyindikaattorit). Tieto on saatu Väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestelmästä.

Tiedot

Korkein tutkinto perusaste tai tuntematon

Ilman perusasteen jälkeistä tutkintoa olevien 18-64-vuotiaiden osuus (%) vastaavaan ikäisestä väestöstä.
Tiedot suoritetuista tutkinnoista on saatu Tilastokeskuksen tutkintorekisteristä. Tutkintorekisteri ei kata kaikki ulkomailla suoritettuja tutkintoja. Ulkomailla syntyneestä ulkomaalaistaustaisesta väestöstä vajaa puolet on ilman tietoa suoritetusta tutkinnosta. Rekisteriin saadaan tietoja ulkomailla suoritetuista tutkinnoista Valviralta (Suomessa laillistetut terveydenhuollon tutkinnot), Opetushallinnolta (ulkomailla suoritettujen tutkintojen tunnistamis- ja rinnastamispäätökset) ja työ- ja elinkeinoministeriöltä. Lisäksi tutkintorekisteriä on täydennetty pohjoismaisten tilastovirastojen tietojenvaihdon avulla ja vuonna 2018 ulkomaalaisväestölle kohdennetulla tiedonkeruulla.

Korkein tutkinto toinen aste tai erikoisammattikoulutusaste

18-64-vuotiaiden korkeintaan toisen asteen tutkinnon tai erikoisammattitutkinnon suorittaneiden osuus (%) vastaavaan ikäisestä väestöstä. Toisen asteen tutkintoja ovat ylioppilastutkinnot, ammatilliset perustutkinnot ja ammattitutkinnot.
Tiedot suoritetuista tutkinnoista on saatu Tilastokeskuksen tutkintorekisteristä. Tutkintorekisteri ei kata kaikki ulkomailla suoritettuja tutkintoja. Ulkomailla syntyneestä ulkomaalaistaustaisesta väestöstä vajaa puolet on ilman tietoa suoritetusta tutkinnosta. Rekisteriin saadaan tietoja ulkomailla suoritetuista tutkinnoista Valviralta (Suomessa laillistetut terveydenhuollon tutkinnot), Opetushallinnolta (ulkomailla suoritettujen tutkintojen tunnistamis- ja rinnastamispäätökset) ja työ- ja elinkeinoministeriöltä. Lisäksi tutkintorekisteriä on täydennetty pohjoismaisten tilastovirastojen tietojenvaihdon avulla ja vuonna 2018 ulkomaalaisväestölle kohdennetulla tiedonkeruulla.

Korkein tutkinto korkea-aste

18-64-vuotiaiden korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus (%) vastaavaan ikäisestä väestöstä. Korkea-asteen tutkintoja ovat alimman korkea-asteen, alemman korkeakouluasteen, ylemmän korkeakouluasteen ja tutkijakoulutusasteen tutkinnot.
Tiedot suoritetuista tutkinnoista on saatu Tilastokeskuksen tutkintorekisteristä. Tutkintorekisteri ei kata kaikki ulkomailla suoritettuja tutkintoja. Ulkomailla syntyneestä ulkomaalaistaustaisesta väestöstä vajaa puolet on ilman tietoa suoritetusta tutkinnosta. Rekisteriin saadaan tietoja ulkomailla suoritetuista tutkinnoista Valviralta (Suomessa laillistetut terveydenhuollon tutkinnot), Opetushallinnolta (ulkomailla suoritettujen tutkintojen tunnistamis- ja rinnastamispäätökset) ja työ- ja elinkeinoministeriöltä. Lisäksi tutkintorekisteriä on täydennetty pohjoismaisten tilastovirastojen tietojenvaihdon avulla ja vuonna 2018 ulkomaalaisväestölle kohdennetulla tiedonkeruulla.